Social media giant Erika Costell does a photo shoot in a white two piece bikini in Miami Beach, Florida. 


Photos: Splash News